Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

CPT: ΜΠΛΕ ΚΕΛΙΑ - ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

 


Η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων (CPT)  στη διάρκεια  της πρόσφατης επίσκεψής της  στην  Ελλάδα, 10-19 Απριλίου 2018,  επισκέφθηκε μεταξύ άλλων χώρων και το Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιοποίησε τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις της, ύστερα από αίτημα της Ελλάδας. Το παρακάτω απόσπασμα αφορά τα μπλε κελιά στο Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού. (Τα υπογραμμισμένα είναι του πρωτοτύπου).*
                                                
                  
******

«11. Το χρόνο της επίσκεψης, το Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού  εξακολουθούσε ακόμα να είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρότι από το 2009 με το νόμο 3722 άρθ. 13 έπρεπε να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η αντιπροσωπεία θα επιθυμούσε να ενημερωθεί για το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτού του ιδρύματος στις ιατρικές υπηρεσίες  (ΕΣΥ).

12. Κατά την άποψη της αντιπροσωπείας μας τα λεγόμενα “μπλε” κελιά ή κελιά προστατευτικής απομόνωσης  είναι εντελώς απαράδεκτα και θα πρέπει να κλείσουν αμέσως. Αυτά τα υπόγεια κελιά δεν είναι κατάλληλα για την κράτηση ανθρώπων παρά για ελάχιστο χρόνο  ώστε να αντιμετωπιστεί μια οξεία κρίση και να αποφευχθεί ο αυτοτραυματισμός ή ο τραυματισμός άλλων. Η αντιπροσωπεία παρατήρησε, ωστόσο, ότι οι ασθενείς κρατούνται σ’ αυτά τα κελιά για αρκετές ημέρες,  εντελώς γυμνοί, και αφήνονται χωρίς επίβλεψη για ώρες, με αποτέλεσμα να αφοδεύουν και να ουρούν στο κελί.

Η αντιπροσωπεία επικαλείται το άρθ. 8 παρ. 5 της Σύμβασης** και προτρέπει τις Ελληνικές Αρχές να βάλουν ένα τέλος στην τρέχουσα πρακτική της χρήσης των “μπλε” κελιών ή κελιών προστατευτικής απομόνωσης στο Ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού. Είναι εντελώς απαράδεκτο  να παραμένουν άνθρωποι γυμνοί, χωρίς επίβλεψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα σ’ αυτά τα κελιά. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σε ένα κατάλληλο ψυχιατρικό νοσοκομείο, όταν χρειαστεί να απομονωθεί για λόγους προστασίας ο ασθενής, θα πρέπει αυτό να γίνεται για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα, όσο είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της οξείας κρίσης, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη του προσωπικού».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

__________

Διαβάστε επίσης: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕNΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

------

* Council of Europe anti-torture Committee publishes preliminary observations after its visit to immigration detention and psychiatric establishments in Greece

** European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman  or Degrading Treatment or Punishment

ΑΡΧΕΙΟ