Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΟι άδειες των κρατουμένων, ένα δικαίωμα νομοθετημένο ως ένα όχημα επανένταξής τους στην κοινωνία, συχνά λειτουργεί σαν εργαλείο βασανιστηρίου στα χέρια του Συμβουλίου της φυλακής ή δεν λειτουργεί καθόλου λόγω νομοθετικών παραλείψεων. Οι καταγγελίες των κρατουμένων για τα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου της άδειας αποτελούν κραυγή για μια ανάσα ελευθερίας στο μακρύ καθεστώς ανελευθερίας τους.


Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων μετέφερε για άλλη μια φορά την κραυγή τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης, καταθέτοντας στις 18/7/2016 το ακόλουθο υπόμνημα.

                                 *************************


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΠΡΟΣ
1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
2) Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Ε. Φυτράκη
Λεωφ. Μεσογείων 96
Τηλ: 210-77 08 961 | 210-77 09 660
Φαξ: 210-77 55 835


***
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΗ Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων στις δύο συναντήσεις της με την ηγεσία του  Υπουργείου (19/2/2015 & 21/4/2016) με τα  υπομνήματά  της είχε θέσει σειρά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των φυλακών και τα δικαιώματα των κρατουμένων, κάνοντας ειδική μνεία για τις άδειες και τον τρόπο χορήγησής τους. Μετά από σωρεία καταγγελιών για παραβίαση του δικαιώματος στην άδεια,  θέτουμε υπόψη σας τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες αποτελούν αιτήματα των κρατουμένων και είναι αποτέλεσμα του πλήθους των καταγγελιών που έχει δεχθεί η Πρωτοβουλία σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που οδηγούν σε προβληματική ή άνιση μεταχείριση στη χορήγηση αδειών, και πολλές φορές σε πλήρη κατάργηση του δικαιώματος των κρατουμένων στη χορήγηση άδειας.1. Προβλήματα εφαρμογής έκτακτης άδειας χορηγούμενης σε κρατούμενους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου προσώπου της οικογένειάς τους (άρθ. 57 παρ.1&2, ΣΚ). Η προβλεπόμενη αυστηρά κατ’ ανώτατο όριο 24ωρη άδεια αποβαίνει συχνά ανεφάρμοστη λόγω της γεωμορφολογίας της χώρας, αφού δεν είναι πάντα εφικτή η μετάβαση και η επιστροφή στον τόπο προορισμού εντός 24 ωρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση κρατούμενου στα Γρεβενά: παρότι έτυχε θετικής εισήγησης από τη φυλακή, η αστυνομία δήλωσε αδυναμία να τον συνοδέψει στη Σάμο και να τον επιστρέψει στη φυλακή εντός 24 ωρών και ως εκ τούτου δεν εκτελέστηκε η άδειά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κρατούμενος δεν μπόρεσε να βρεθεί δίπλα στην άρρωστη μητέρα του στην εντατική και τελικά ούτε και στην κηδεία της.

Προκειμένου ο νόμος να έχει καθολική ισχύ, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη που προβλέπει μέγιστο χρόνο έκτακτης άδειας 24 ωρών, ώστε η έκτακτη άδεια να   προσαρμόζεται κατά περίπτωση στον  απαιτούμενο χρόνο για τη μετάβαση και την επιστροφή σε κάθε προορισμό.


2. Προβλήματα που απορρέουν από την κατάργηση της αναλογικότητας στην ποινή που προβλέπεται για κάθε παραβίαση άδειας. Ακόμα και η ελάχιστη παραβίαση- όπως πχ. η καθυστέρηση προσέλευσης έστω και λίγο ωρών-, επιφέρει αναστολή δικαιώματος άδειας για 3 χρόνια, όσο και η μη προσέλευση ή η δραπέτευση. Οι κρατούμενοι ζητούν να ισχύσει και εδώ η αναλογικότητα των ποινών ανάλογα με το είδος της παραβίασης, πχ.  χρόνος παραβίασης, εθελούσια προσέλευση, κλπ.


3. Αυθαίρετη άρνηση του Συμβουλίου της φυλακής για χορήγηση άδειας σε κρατούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις, στερώντας τους έτσι μία από τις λίγες δυνατότητες επανένταξης. Τα αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των υποκειμενικών του Συμβουλίου της φυλακής, το οποίο οφείλει σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώνει επαρκώς την όποια απόρριψη με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με «μαντεψιά» ή φρονηματικά κριτήρια.


Συνολικά, επειδή το ζήτημα των αδειών είναι εξαιρετικά σημαντικό, για μια ακόμα φορά υπενθυμίζουμε στα παραπάνω και τα αιτήματα που ήδη έχουν τεθεί προς το Υπουργείο: 


·        Να διευρυνθεί ο θεσμός της άδειας και να καταργηθούν οι  περιορισμοί για κάποιες κατηγορίες ποινών (άρθ. 55, παρ.1 εδ.1, ΣΚ).

·        Να μειωθεί ο αναγκαίος χρόνος ελάχιστης έκτισης ποινής για την πρόσβαση στην άδεια. Να καλύπτονται τα οδοιπορικά στους άπορους κρατούμενους, όπως ορίζει ο νόμος (άρθ. 56 παρ.4, ΣΚ), κάτι που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται.

·        Να εφαρμοστεί ο νόμος και να δίνονται άδειες και στους αλλοδαπούς κρατούμενους, ανεξάρτητα από την απουσία συγγενικών τους προσώπων στη χώρα, όπως προβλέπει το άρθ. 54 παρ. 4, ΣΚ.

·        Να αυξηθούν οι  ημέρες της άδειας, στην οποία θα πρέπει να προστίθενται και όχι να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος των οδοιπορικών.

                                                            

                                                               Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016

               Πρωτοβουλία Για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων
                                            email: kratoymenoi@gmail.com
                                                                Τηλέφωνο: 6977029964

                

ΑΡΧΕΙΟ