Τρίτη 8 Απριλίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος), 106 74 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210-7233221-2, 210-7233216, Fax: 210-7233217, 
E-mail:  info@nchr.grΔελτίο Τύπου
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) σχετικά με το θάνατο κρατουμένου στις φυλακές Νιγρίτας
(7.4.2014)Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή τα αποτρόπαια συμβάντα στις φυλακές της Νιγρίτας, υπενθυμίζει τις ακόλουθες αρχές που βρίσκονται στη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού:
  • Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, τις οποίες όλα τα κρατικά όργανα έχουν καθήκον να διαφυλάσσουν.
  • Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και, σε περίπτωση ποινικής καταδίκης, σε συνθήκες κράτησης που διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητά του και τον προστατεύουν από κάθε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.
  • Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί για κάθε αδίκημα και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την αυτοδικία.
Η ΕΕΔΑ υπενθυμίζει πως η Ελλάδα έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.  
Η Πολιτεία έχει υποχρέωση, εκτός από την πλήρη διερεύνηση των αποτρόπαιων συμβάντων στις φυλακές της Νιγρίτας και την τιμωρία των δραστών, όπως προβλέπει η νομοθεσία μας, να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την εκκαθάριση του σωφρονιστικού συστήματος από κρατικά όργανα που παραβιάζουν τις προαναφερόμενες αρχές.
Επισημαίνεται, τέλος, πως οι συσσωρευμένες, χρόνιες παθογένειες του σωφρονιστικού συστήματος έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση έλλειψης ασφάλειας και προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στις φυλακές της Χώρας μας. 

ΑΡΧΕΙΟ