Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΣτΠ: ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

Συνήγορος του Πολίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 5.4.2011

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΒΡΟΥ

Κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη με επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κο Β. Καρύδη και μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής, μαζί με αντιπροσωπεία της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, κο Κ. Παπαϊωάννου, πραγματοποίησε επίσκεψη το χρονικό διάστημα από 18 έως 20 Μαρτίου 2011 στην περιοχή των Νομών Έβρου και Ροδόπης. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση των συνθηκών στους χώρους κράτησης αλλοδαπών της περιοχής, της εφαρμογής της νομοθεσίας ασύλου, καθώς και των επί μέρους θεμάτων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα σημεία εισόδου.

Το κοινό κλιμάκιο επισκέφθηκε τους χώρους κράτησης και την περιοχή των χερσαίων συνόρων, και συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ορεστιάδας όπως και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Αλεξανδρούπολης. Επίσης, μετά από πρόσκληση της Αρχής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Κοινή διαπίστωση του κλιμακίου, αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων υπήρξε ότι η κατάσταση στην περιοχή, κυρίως την τελευταία διετία, έχει λάβει διαστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης, λόγω της ιδιαίτερης αύξησης του αριθμού των εισερχομένων αλλοδαπών. Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί ανάλογη αντιμετώπιση. Πρέπει ιδιαιτέρως να επισημανθεί, ότι τίθενται σημαντικά ζητήματα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις άθλιες συνθήκες κράτησης, στις σημαντικές ελλείψεις στελέχωσης των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων, τα οποία έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη, ο Συνήγορος του Πολίτη και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επεξεργάζονται την καταγραφή των προβλημάτων αυτών και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους, οι οποίες θα αποσταλούν στους αρμοδίους φορείς. Παράλληλα, έχει ζητηθεί συνάντηση με τους αρμοδίους υπουργούς, προκειμένου να συζητηθούν τα αναγκαία άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ιδιαιτέρως κρίσιμης και επείγουσας αυτής κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

Τμήμα Επικοινωνίας

Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887

Τζάθα Αγγέλα τηλ 210 7289627

Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ.210 7289604

ΑΡΧΕΙΟ