Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Υπομνημα Πρωτοβουλίας προς την Επιτροπή για το Σωφρονιστικό Κώδικα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Ε Σ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
Για την τροποποίηση του Κώδικα
1. Εκτέλεση ποινής
Ανεπίτρεπτη αν δεν υπάρχει χώρος και θέση κατάλληλη για την έκτιση της ποινής, σε σωφρονιστικό ίδρυμα , σύμφωνη με τις διατάξεις των νόμων και των διεθνών συμβάσεων. Αν δεν υπάρχει τέτοια θέση να αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής, μέχρις ότου εκκενωθεί τέτοια θέση.


2. Τόπος κράτησης
Κατά προτεραιότητα επιλογή σωφρονιστικού καταστήματος πλησίον του τόπου διαμονής της οικογένειας , άλλως του τόπου κατοικίας.


3. Συνήγορος του κρατούμενου.
Να συσταθεί ανεξάρτητη Αρχή Συνηγόρου του φυλακισμένου, η οποία θα έχει εκπρόσωπο σε κάθε σωφρονιστικό ίδρυμα.
Ο Συνήγορος επικοινωνεί με τους κρατούμενους και μεριμνά για την εφαρμογή του νόμου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κρατούμενων .
(Σήμερα το έργο αυτό ανήκει στον Εισαγγελέα επόπτη που όμως ταυτίζεται με τις απόψεις της Διεύθυνσης της φυλακής και αδυνατεί να παρέμβει υπέρ των δικαιωμάτων των κρατούμενων


4. Συμβούλιο της Φυλακής
Να συμμετέχει σ’ αυτό ο Συνήγορος του Κρατούμενου και εκπρόσωπος του τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου.
5. Νομική βοήθεια
Να επεκταθεί το σύστημα νομικής βοηθείας (διορισμός συνηγόρου αμειβομένου από το Δημόσιο) στα ζητήματα που αφορούν την έκτιση της ποινής : (άδειες, πειθαρχικά, παραβίαση δικαιωμάτων, υφ’ όρον απόλυση κλπ) .


6. Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων
Να καταργηθούν οι φυλακές για ανηλίκους και να αντικατασταθούν με θεσμούς προστασίας και φροντίδας.

7. Κατάργηση εγκλεισμού νέων κάτω των 21 ετών
Να καταργηθεί η ποινή του εγκλεισμού για νέους κάτω των 21 ετών – και να αντικατασταθεί με εναλλακτικές ποινές.


8. Περίθαλψη
Η ιατρική φροντίδα στους κρατούμενους είναι περισσότερο από ελλιπής (Να προβλεφθεί θέση γιατρού σε κάθε φυλακή, σε 24ωρη βάση . Να προβλεφθεί ακόμη μόνιμη θέση για γυναικολόγο και παιδίατρο στις γυναικείες φυλακές .


9. Κατάργηση ενδοσωματικών ελέγχων
Να καταργηθούν πλήρως, όπως έχει ζητήσει και η CPT.


10. Ελεύθερος χρόνος κρατούμενων (34-39 ΣΚ)
Αναμόρφωση των άρθρων 34-39, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται, (στην πράξη δεν υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχαγωγίας και κυρίως δημιουργικής αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου, μέσα ή έξω από το κελί στις περισσότερες φυλακές) . Εκσυγχρονισμός των μέσων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χώροι εργασίας, εκπαίδευση).


11 . Ενημέρωση
Σαφής απαγόρευση οποιασδήποτε λογοκρισίας σε βιβλία και έντυπο υλικό: Το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην επιλογή τείνει να αποτελεί ζήτημα της διακριτικής ευχέρειας του κάθε αρχιφύλακα.

11. Κομπιούτερ
Να επιτραπεί η χρήση ατομικού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο κελί, καθώς και η ελεγχόμενη πρόσβαση στο internet, από μονάδες εγκατεστημένες σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής.
(Σήμερα θεωρείται ότι προσκρούει στη διάταξη του Κανονισμού που απαγορεύει την κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στην φυλακή, όμως αυτό σημαίνει σοβαρό περιορισμό του δικαιώματος σε δημιουργική απασχόληση , σε πνευματική άσκηση, αλλά και κυρίως σε ενημέρωση ).


13. Εργασία
- αναμόρφωση των άρθρων 40-45, που οι διατάξεις τους είναι παρωχημένες και ανεφάρμοστες ,
- διευκόλυνση της συνέχισης της εργασιακής δραστηριότητας του κρατούμενου και μετά τον εγκλεισμό του, ώστε να μην αποκόπτεται από το εργασιακό του αντικείμενο, (χώρος, μέσα, επικοινωνία)
- να παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους κρατούμενους για εργασία και ευεργετικό υπολογισμό ,
- να παρέχονται άδειες εξόδου για επαγγελματικούς λόγους (σήμερα ελάχιστες εξαιρέσεις) .


14. Ευεργετικός υπολογισμός
Να διευρυνθούν οι διατάξεις των άρθρων 46-48 για τον ευεργετικό υπολογισμό.
- Δημιουργία κατάλληλων θέσεων ς εργασίας,
- Περισσότερες δραστηριότητες,
- Κλιμάκωση του υπολογισμού με τον χρόνο παραμονής στις φυλακές
- Άρση εμποδίων που εξαρτούν την παροχή εργασίας από την αυθαιρεσία ή εκδικητικότητα του σωφρονιστικού προσωπικού ( ασήμαντα πειθαρχικά ).


15. Επικοινωνία
- διεύρυνση διατάξεων
- κράτηση κοντά στην οικογενειακή εστία ,
- κατοχύρωση του ελευθέρου επισκεπτηρίου με τα μέλη της οικογένειας , με πραγματικούς όρους ,
- δημιουργία κατάλληλων χώρων επισκεπτηρίου .


16. Άδειες
- διεύρυνση του πλαισίου αδειών,
- άρση περιορισμών για κατηγορίες ποινών (ναρκωτικά)
- μείωση του αναγκαίου χρόνου ελάχιστης έκτισης για την πρόσβαση στην άδεια , ιδίως επί κάθειρξης
- (κυρίως): Ειδική αιτιολογία επί απόρριψης και αποτελεσματικός έλεγχος, με την συνεργασία του Συνήγορου του κρατούμενου και με αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο , με γνώμονα τα δικαιώματα του κρατούμενου και την ανάγκη κοινωνικής επανένταξης.
- δικαίωμα υποβολής δεύτερης αίτησης 2 μήνες μετά την υποβολή της πρώτης και όχι δύο μήνες μετά την απόρριψή της: στην πράξη οδηγεί σε καταστρατήγηση του δικαιώματος με την μεγάλη επιμήκυνση του χρόνου κρίσης του αιτήματος.


17. Εναλλακτικοί τρόποι έκτισης
Ενίσχυση διεύρυνση και ΚΥΡΙΩΣ πραγματική εφαρμογή του συστήματος εναλλακτικών τρόπων έκτισης (άρθρα 59-64).
18. Αγροτική Φυλακή
Αποσύνδεση της εισαγωγής σε αγροτική φυλακή από την προηγούμενη χορήγηση άδειας.


19. Κατάργηση του άρθρου 67 (αμοιβές κρατούμενων ).


20. Πειθαρχικό Δίκαιο
Κατάργηση του κεφαλαίου και πλήρης αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων.
παραβιάσεις διατυπωμένες με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο χωρίς αοριστία και γενικεύσεις
περιορισμός των περιγραφόμενων παραπτωμάτων
όχι πειθαρχική ποινή χωρίς ποινική δίωξη
έλεγχος από ανεξάρτητη αρχή (Συνήγορος)
αιτιολογία, αποδείξεις και τεκμηρίωση της τέλεσης του παραπτώματος
κατάργηση της πειθαρχικής απομόνωσης
κατάργηση της ποινής του αποκλεισμού από εργασία, εκτός και το παράπτωμα τελείται σε σχέση με αυτήν,
μη επίπτωση στην υφ’ όρον απόλυση

ΑΡΧΕΙΟ