Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

Για τις άδειες των κρατουμένων

Με τον Ν. 3727/2008 που ψηφίστηκε μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των κρατουμένων πριν από ένα χρόνο οι μέρες (τακτικής) άδειας των κρατουμένων αυξήθηκαν κατά μία μέρα, έγιναν από πέντε, έξι. Κι ενώ αυτό θα μπορούσε να πιστωθεί ως ένα από τα θετικά βήματα που έγιναν με τον νόμο αυτό, έρχονται οι διευθύνσεις των φυλακών να το ακυρώσουν στην πράξη με αποφάσεις που μας πηγαίνουν ακόμα πιο πίσω και από το Σωφρονιστικό Κώδικα του 1999!
Συγκεκριμένα ενώ μέχρι σήμερα είχε παγιωθεί η πρακτική να δίνεται στους κρατούμενους που είχαν τις προϋποθέσεις πενθήμερη άδεια, τελευταία φτάνουν σε εμάς πολλές καταγγελίες για ψαλίδισμα των αδειών που χορηγούνται κατά το δοκούν (π.χ. διήμερη «δοκιμαστική» άδεια). Επιπλέον με τις υπερεξουσίες που δόθηκαν στους Εισαγγελείς με τον Ν. 3772/2009 έχει γίνει όπως μας καταγγέλλουν καθεστώς το φαινόμενο άδειες ή υφ’ όρον απόλυση να αναστέλλονται (ενώ συμφωνούν για τη χορήγησή τους τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της φυλακής) ή και να μη δίνονται καθόλου. Περαιτέρω έχει ενταθεί το φαινόμενο να μη χορηγούνται άδειες χωρίς καμία αιτιολογία και να κόβονται άδειες σε κρατούμενους που μέχρι πρότινος τις έπαιρναν κανονικά και έκαναν καλή χρήση αυτών.
Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει πάρει το θέμα είναι η κατάθεση ερώτησης στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτά εννοούν «προάσπιση των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κρατούμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν αμαχητί αυτά που κατάκτησαν με τους αγώνες τους και αυτά που τους υποσχέθηκαν και πως τόσο εμείς όσο και πολλοί φορείς, οργανώσεις και συλλογικότητες θα σταθούμε δίπλα τους.

ΑΡΧΕΙΟ