Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009

Ευχαριστούμε όσους/ες βοήθησαν οικονομικά για την αποφυλάκιση της Χριστίνας Κυριμοπούλου

Σήμερα Παρασκευή 17-07-2009 καταθέσαμε το ποσό των 1422 ευρώ που συγκεντρώθηκε για την εξαγορά της ποινής της κρατούμενης Χριστίνας Κυριμοπούλου ώστε να έχει δικαίωμα για την υφ'όρον απόλυση (θα το κρίνει το Συμβούλιο της Φυλακής Ελαιώνα Θηβών). Επισυνάπτουμε: 1) την βεβαίωση καταβολής ολόκληρου του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην ποινή καθώς και τα δικαστικά έξοδα, 2) την δικαστική απόφαση και 3,4) τα σχετικά διπλότυπα είσπραξης .

1)
2)
3)
4)

ΑΡΧΕΙΟ