Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Δέσμη μέτρων για χιλιάδες κρατουμένους

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/11/2008

Προωθείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Της Φωτεινης Καλλιρη

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χιλιάδες κρατουμένους προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των δυσχερών συνθηκών στις φυλακές. Συγκεκριμένα δρομολογείται η αύξηση του χρόνου των τακτικών αδειών των κρατουμένων, η μετατροπή της ποινής της φυλάκισης μέχρι πέντε έτη σε χρηματική, η δυνατότητα αποφυλάκισης των καταδικασθέντων για υποθέσεις ναρκωτικών μετά την έκτιση των 3/5 της ποινής τους, και η μείωση του ανωτάτου ορίου προφυλάκισης στους 12 μήνες αντί για 18 που ισχύει σήμερα. Τη δέσμη των μέτρων εισηγήθηκε χθες στον υπουργό κ. Σωτ. Χατζηγάκη, ύστερα από διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών.

Με την υλοποίηση των μέτρων εκτιμάται ότι θα αποσυμφορηθούν τα κορεσμένα σωφρονιστικά καταστήματα, αφού θα αποφυλακισθούν περίπου 1.500 κρατούμενοι, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για το σύνολο των κρατουμένων. Τα μέλη της συνεδρίασης χαρακτήρισαν τις ρυθμίσεις που εισηγήθηκαν ως «δείγμα ιδιαίτερης κατανόησης, αντιμετώπισης και επίλυσης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των κρατουμένων», αλλά και ως «αφετηρία δημιουργίας ενός νέου κλίματος και πνεύματος για την αντιμετώπιση των κρατούμενων συνανθρώπων μας μέσα στις φυλακές και στους άλλους χώρους κράτησης». Ειδικότερα προτείνονται τα παρακάτω μέτρα:

1. Η μετατροπή σε χρηματική της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής μέχρι πέντε έτη (εφάπαξ εφαρμογή του μέτρου). Η μετατροπή θα γίνεται αυτόματα εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

2. Οι καταδικασθέντες για διάπραξη πλημμελημάτων να απολύονται εφόσον έχουν εκτίσει το 1/5 της ποινής για διετή καταδίκη και το 1/3 της ποινής για καταδίκη μεγαλύτερη των δύο ετών (εφάπαξ εφαρμογή του μέτρου). Δεν πρέπει να κωλύεται η υπό όρους απόλυση των κρατουμένων από τη μη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε.

3. Να ισχύει και για τους καταδικασθέντες για ναρκωτικά η έκτιση των 3/5 της ποινής για την απόλυσή τους. Με εξαίρεση αυτούς που έχουν καταδικασθεί καθ' υποτροπή ή ασκούν εμπορία ναρκωτικών κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή που εμπορεύθηκαν ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

4. Το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης) να περιορισθεί στους 12 μήνες από 18 που είναι σήμερα, με εξαίρεση τα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται ανώτατο όριο ποινής κάθειρξης 20 ετών ή ισόβια, για τα οποία η κράτηση μπορεί να παραταθεί για έξι ακόμη μήνες.

5. Η άδεια των κρατουμένων να αυξηθεί κατά μία μέρα (από πέντε σε έξι μέρες), πέραν των δύο ημερών που χορηγούνται για οδοιπορικά, οπότε το δικαίωμα άδειας σε κρατούμενους από 36 θα φτάσει τις 48 ημέρες τον χρόνο.

6. Να προβλεφθεί συγχώνευση των προς εκτέλεση πειθαρχικών ποινών των φυλακισμένων.

7. Να προβλεφθεί η επέκταση της υπό όρους απόλυσης και στις κατηγορίες των τετραπληγικών, των τυφλών, των πασχόντων από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και από ανθεκτική φυματίωση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτάσεις και έδωσε εντολή να περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 757/2004, με την οποία καθορίζονται σύγχρονα πλαίσια ποινών για τις υποθέσεις ναρκωτικών.

Επίσης, με δύο ειδικές εγκυκλίους που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας κ. Κ. Γκλέτσος συνιστάται στους διευθυντές των φυλακών:

Να αιτιολογούνται οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, για τους λόγους απόρριψης της αίτησης κρατουμένων, προκειμένου να τους χορηγηθούν τακτικές και έκτακτες άδειες.

Η ίση μεταχείριση όσων κρατουμένων επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις για τα ευεργετικά ημερομίσθια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να συντάσσεται πίνακας αυτών που επιθυμούν να εκτελούν τις σχετικές βοηθητικές εργασίες και από αυτόν να επιλέγονται οι εργαζόμενοι κατά σειρά υποβολής της αίτησής τους. Κάθε παράλειψη προηγούμενης χρονολογικά αίτησης πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Επιπλέον, στην εγκύκλιο, συνιστάται η πιστή εφαρμογή των άρθρων 40 και 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα, περί της εργασίας και απασχόλησης των κρατουμένων.

Τέλος, στην αποσυμφόρηση των φυλακών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων θα συμβάλει και η λειτουργία της τρίτης πτέρυγας του Καταστήματος Κράτησης Γρεβενών εντός της προσεχούς εβδομάδας.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_12/11/2008_291822

ΑΡΧΕΙΟ