Τετάρτη 2 Ιουλίου 2008

Δελτίο τύπου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
02/07/2008

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει την αύξηση των ελαχίστων ορίων μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών, ήτοι της φυλάκισης από 5 ευρώ ημερησίως σε 10 ευρώ και της κράτησης από 2,10 ευρώ ημερησίως σε 5 ευρώ, δηλαδή στο διπλάσιο ( ο μήνας από 300 ευρώ σε 600 ευρώ).

Τέτοιου είδους αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα φαλκιδεύουν τα δικαιώματα του πολίτη, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του, στο έργο της Κυβέρνησης και πλήττουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα σε περίοδο υποχρεωτικής λιτότητας.

Η λήψη αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζουν σε τέτοιο σημαντικό βαθμό την απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Δικηγορικού Σώματος οδηγεί στην απαξίωσή του και περιορίζει τον κοινωνικό του ρόλο.

ΖΗΤΑΜΕ

Την άμεση κατάργηση της υπ' αριθμ. 50492 ( ΦΕΚ 1112/13.06.2008 ) διυπουργικής απόφασης, η οποία λήφθηκε και δημοσιεύθηκε σε ανύποπτο χρόνο και μεταξύ άλλων αποφάσεων που αφορούσαν εντελώς διαφορετικά θέματα.

http://www.dsa.gr/index.phtml?url=pr&categ=Δελτία%20Τύπου&id=26133616

ΑΡΧΕΙΟ