Κυριακή 22 Ιουνίου 2008

Μηχανοκίνητη πορεία στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα

Αναχώρηση από Αθήνα


Πορεία ως την πύλη των φυλακών Αυλώνα


Πορεία στο χωριό Αυλώνα

ΑΡΧΕΙΟ