Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

Μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Καμπάνια για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων

Κανένα παιδί σε κελί
Διαπαιδαγώγηση –όχι ποινή
Πορεία στον Αυλώνα την Κυριακή 22 Ιουνίου


Εκατοντάδες παιδιά βρίσκονται έγκλειστα σε φυλακές. Η θλιβερή σωφρονιστική πραγματικότητα των ανήλικων παραβατών κάνει επιτακτικό το αίτημα της αλλαγής του τρόπου αντιμετώπισής των.
Η κατάργηση του εγκλεισμού ανηλίκων θα συμβάλει στη διαχείριση ενός κοινωνικού προβλήματος με όρους κοινωνικούς και πολιτικούς.
Οι ανήλικοι χρειάζονται ένα ανοικτό περιβάλλον ουσιαστικής κοινωνικής εκπαίδευσης. Η κοινωνικοποίηση δεν μπορεί να συντελεσθεί στο εσωτερικό της παραβατικής υποκουλτούρας. Για τους ανήλικους η ελπίδα είναι ακόμη ισχυρή και ζωντανή. Η κοινωνική ευθύνη, η αυτοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός είναι δυνατόν να ανακτηθούν. Αρκεί να επικρατήσει «η λογική της διαπαιδαγώγησης όχι μέσω της ποινής αλλά της διαπαιδαγώγησης αντί της ποινής».
Πέντε χρόνια μετά την αναμόρφωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων (Ν. 3189/2003) η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.
Η δημιουργία εναλλακτικών θεσμών ισότιμης και δημιουργικής ένταξης των παιδιών και των εφήβων στο κοινωνικό σύνολο είναι η απάντηση στον εγκλεισμό. Για την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων χρειάζεται οργάνωση, εξειδικευμένοι φορείς, εκπαιδευμένο στελεχικό δυναμικό, υποδομές, τεχνογνωσία, πόροι και κυρίως τόλμη. Γιατί η κατάργηση του εγκλεισμού των ανηλίκων αποτελεί ένα πρώτο θεσμικό βήμα για την επανεκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση της ίδιας της κοινωνίας ως προς τους τρόπους προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων που η ίδια έχει προκαλέσει λόγω της υποκρισίας , της αδιαφορίας, της ανικανότητας, της αναλγησίας και της πολιτικής της κοινωνικής εγκατάλειψης. Οι φυλακές ανηλίκων είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικά άδικης πολιτικής που δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την «παραβατικότητα».
Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων η οποία έχει ξεκινήσει καμπάνια, συλλέγοντας υπογραφές, για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, οργανώνει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα, την Κυριακή 22 Ιουνίου.
Η πορεία θα ξεκινήσει από το Πεδίον του Άρεως στις 10 πμ με μηχανές, αυτοκίνητα και πούλμαν. Όποιος ή όποια δεν έχει δικό του μέσο να το δηλώσει για να του κλείσουμε θέση με πούλμαν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Πάνος Λάμπρου (6944361139), Ιωάννα Δρόσου (6396514299)
email: kratoumenoi@yahoo.gr

ΑΡΧΕΙΟ