Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008

Προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών κράτησης των γυναικών

LawNews Center

14/3/2008

Η σωφρονιστική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει «να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γυναικών και το, συχνά τραυματικό, παρελθόν των γυναικών κρατουμένων», τονίζεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συντάχθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Ελληνίδας ευρωβουλευτού της ΝΔ, Μαρίας Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου.

Στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν κατά μέσο όρο το 4.5% έως 5.0% περίπου του συνολικού πληθυσμού των φυλακών (5.9% στην Ελλάδα και 2.8 % στην Κύπρο). Ωστόσο, οι φυλακές παραμένουν προσαρμοσμένες στους άνδρες κρατουμένους και τείνουν να αγνοούν τα ειδικά προβλήματα των γυναικών.

Με αφορμή την υιοθέτηση της έκθεσής της από την ολομέλεια η Ελληνίδα ευρωβουλευτής προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα στις ευρωπαϊκές φυλακές, η δημιουργία συνθηκών διαβίωσης προσαρμοσμένων στις ειδικές τους ανάγκες είναι θέμα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα μέτρα δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε θέματα υγείας και υγιεινής αλλά να περιλαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση συχνά επώδυνου παρελθόντος. Οι συνθήκες κράτησης τον εγκύων και των λεχώνων όπως και αυτών με μικρά παιδιά οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση των σχέσεων των κρατουμένων γυναικών με το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι αμοιβαία ευεργετική. Τέλος, προ της αποφυλάκισης είναι αναγκαία η προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης όλων των εγκλείστων χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα».

Η έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου υιοθετήθηκε με 492 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 37 αποχές και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στις γυναίκες ίση και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στην πάσης φύσεως περίθαλψη.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ακόμη ότι η κράτηση των εγκύων και των μητέρων που έχουν μαζί τους τα βρεφικής ηλικίας παιδιά τους θα πρέπει να «αποτελεί την έσχατη λύση» και «να μπορούν να έχουν πιο ευρύχωρο κελί, ει δυνατόν, ατομικό και να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή... ως προς τη διατροφή και την υγιεινή».

Οι ευρωβουλευτές συνιστούν αντί της φυλάκισης να προτιμώνται οι εναλλακτικές ποινές.

Κρίνουν ακόμη ότι τα σωφρονιστικά ιδρύματα θα πρέπει να εγκρίνουν ελαστικούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο, τη συχνότητα, τη διάρκεια και τα ωράρια επισκέψεων.

Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η προσέγγιση των φυλακισμένων γονέων με τα παιδιά τους, εκτός αν τούτο αντίκειται στο συμφέρον του παιδιού.

http://www.lawnet.gr/articlemain.asp?id=15599

ΑΡΧΕΙΟ