Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008

Ελληνικά κελιά της απανθρωπιάς και της απαξίωσης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

16/02/2008

ΕΥΡΩΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

Προβλήματα με τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών έχουν όλες οι χώρες της Ε.Ε. Αν όμως στις υπόλοιπες χώρες προβληματίζουν η ανεπάρκεια χώρου για δραστηριότητες των κρατουμένων ή η ποιότητα της τροφής και των υπηρεσιών υγείας, στην Ελλάδα προβληματίζει η συστηματική και σχεδόν καθολική χρήση του μέτρου της διοικητικής κράτησης και μάλιστα σε συνθήκες απαξίωσης της ανθρώπινης αξίας του αλλοδαπού.

Στην έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου στα κρατητήρια των χωρών-μελών, με στόχο να διαπιστώσει τις συνθήκες κράτησης και την εφαρμογή σχετικής οδηγίας περί Συνθηκών Υποδοχής, η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, υπάρχουν ακόμη μερικά μελανά σημεία, αλλά και σχετικές προτάσεις, σύμφωνα με το διευθυντή του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό «ΑΝΤΙΓΟΝΗ», Νάσο Θεοδωρίδη, που συμμετείχε στην έρευνα για το σκέλος περί Ελλάδας και μας μίλησε για τα ευρήματα που αφορούν τη χώρα μας.

* Ποια είναι η εικόνα για τα κρατητήρια της Ελλάδας σύμφωνα με την έκθεση;

- «Εκτός από την κατάχρηση του μέτρου της διοικητικής κράτησης χωρίς να υπάρχει επαρκής λόγος για τη γενίκευση της εφαρμογής ενός τόσο περιοριστικού και ανελεύθερου μέτρου, ακόμη ένα στοιχείο είναι ο πέραν κάθε ανεκτού ορίου ανθρωπιάς υπερπληθυσμός και η διαβίωση σε πολύ άσχημες συνθήκες υγιεινής, οι βασικές ελλείψεις ακόμη και των πιο στοιχειωδών αντικειμένων και η σχεδόν ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη: γεγονότα που ισοδυναμούν με πλήρη περιφρόνηση της ανθρώπινης αξίας του αλλοδαπού.

Οι επαφές με κρατούμενους οδήγησαν στο συμπέρασμα (που καταγράφτηκε στο επίσημο πόρισμα) ότι έχουν λάβει χώρα σοβαρά περιστατικά άσκησης βίας σε βάρος των αλλοδαπών κρατουμένων από αστυνομικά όργανα, ειδικά στις περιοχές που συνορεύουν με Τουρκία, αλλά και στην Πάτρα.

Κατάπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καν διαδικασία αναγνώρισης θυμάτων ως ατόμων που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ανήλικοι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λήψη των ξεχωριστών προστατευτικών μέτρων που απαιτεί για την περίπτωσή τους η νομοθεσία, ενώ τα σοβαρά κενά και στο θεσμικό πλαίσιο αφήνουν τους ανήλικους απροστάτευτους».

* Ποιες είναι οι προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση για τη χώρα μας;

- «Θα πρέπει η Ελλάδα να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνατό ο πραγματικός χρόνος κράτησης ατόμων σε κελιά και γενικώς η κράτηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κανόνας, όταν η πολιτεία πρόκειται να διαχειριστεί ζητήματα παρουσίας και παραμονής αλλοδαπών.

Προτρέπει επίσης το ελληνικό κράτος να παρέχει τις κατάλληλες υποδομές που θα επιτρέπουν στους αλλοδαπούς και ειδικά στους αιτούντες άσυλο να πληροφορούνται για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν, αλλά και να έχουν άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε νομική βοήθεια κ.λπ.

Τέλος, είναι άκρως αναγκαία η σύσταση ειδικής δικαστικής υπηρεσίας που να ελέγχει το κατά πόσο εφαρμόζονται από τις αστυνομικές αρχές όλες οι υπάρχουσες διατάξεις περί ασύλου και κατά πόσο είναι ανθρώπινες οι συνθήκες κράτησης, ενώ όλα τα Κέντρα θα πρέπει αφ' ενός να διοικούνται από ανεξάρτητες διοικήσεις (με συμμετοχή και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτές) και όχι από την Αστυνομία, όπως συμβαίνει σήμερα, και αφ' ετέρου να είναι ελευθέρως προσβάσιμα στην κοινωνία των πολιτών και σε οποιαδήποτε συναρμόδια θεσμική αρχή».

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=16.02.2008,id=82288584

ΑΡΧΕΙΟ