Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007

Πανελλαδική Συνέλευση

Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων θα κάνει την πανελλαδική της συνέλευση (απολογισμός και προγραμματισμός) το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στις 6:30μ.μ. στη Νομική Σχολή Αθήνας.

ΑΡΧΕΙΟ