Τρίτη 13 Μαρτίου 2007

Ερώτηση προς τον κ.κ. Υπουργό Δικαιοσύνης: "Αναμορφωτήριο θηλέων Παπάγου"

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τρίτη 13 Μαρτίου 2007

Την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκάλεσε η εκτενής αναφορά στον τύπο της άθλιας εγκατάλειψης των εγκαταστάσεων του πρώην Αναμορφωτηρίου θηλέων Παπάγου και ειδικότερα, η εγκατάλειψη του αρχείου του ιδρύματος.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και σε ελλειμματικές οικογενειακές καταστάσεις, φάκελοι με δημόσια έγγραφα Υπουργείων, εκθέσεις ψυχολόγων, βρίσκονται εκτεθειμένα σε κοινή θέα και πρόσβαση, προσβάλλοντας κάθε έννοια σεβασμού της προσωπικής ζωής ανηλίκων που βίωσαν τραυματικές ιστορίες εγκατάλειψης ή παραβατικότητας.

Η λήψη μέτρων για το σεβασμό και την προστασία προσωπικών δεδομένων και της μη έκθεσής τους σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται να λάβουν γνώση αυτών, αποτελούν βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή η κατά τα ανωτέρω επιδεικνυόμενη περιφρόνηση του επίσημου κράτους προς το παρελθόν ατόμων που διετέλεσαν τρόφιμοι του ανωτέρω ιδρύματος, αποτελεί όνειδος για οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία και ποινικό αδίκημα των υποχρέων για την προστασία της προσωπικότητάς τους,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Ποιά μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για την διασφάλιση και σύννομη αξιοποίηση του ανωτέρω αρχείου το οποίο περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

• Ποιά μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Αναμορφωτηρίου θηλέων Παπάγου;

• Προτίθενται να μετατρέψουν τον ανωτέρω χώρο σε Μονάδα Μέριμνας Ανηλίκων, όπου με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και με την κατάλληλη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, θα ενισχύονται και στηρίζονται οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά ή με ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον;

Ο ερωτών βουλευτής,
Φώτης Κουβέλης
Βουλευτής του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς»

http://www.kouvelis.gr/

ΑΡΧΕΙΟ