Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

ΕΔΔA: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ANAITIA ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

 


 ΕΔΔA: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ANAITIA ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  &  ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 

7 Οκτωβρίου, 2021 3:56 μμ

ΑΠΟΦΑΣΗ (Βλ. εδώ)

Συριανός κατά Ελλάδας της 7.10.2021 (αρ. προσφ. 49529/12)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σωματική έρευνα σε κρατουμένους και δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Πειθαρχικές κυρώσεις σε κρατούμενο εξαιτίας της άρνησής του να υποβληθεί σε σωματική/πρωκτική έρευνα στις φυλακές Διαβατών της Θεσσαλονίκης και στις φυλακές Νιγρίτας των Σερρών. Δέκα ημέρες  κράτησή του σε «ειδικό κελί» για απείθεια και τοποθέτησή του σε «αίθουσα υποδοχής» σε ημι-απομόνωση, πριν μεταφερθεί σε άλλη φυλακή.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι οι εθνικές αρχές δεν είχαν παράσχει σχετικούς και επαρκείς λόγους για να δικαιολογήσουν την επιβολή των πειθαρχικών ποινών στον προσφεύγοντα, ότι οι ποινές δεν ήταν ανάλογες με τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό, ενώ επίσης η καταδίκη του δεν ικανοποιούσε μια «επείγουσα κοινωνική ανάγκη». Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη παρέμβαση στο δικαίωμα ιδιωτικής του ζωής ήταν περιττή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 8 της ΕΣΔΑ).

Το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον προσφεύγοντα δίκαιη ικανοποίηση για ηθική βλάβη το ποσό των 2.000 ευρώ.

ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 8

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ο προσφεύγων, Ράμι Συριανός, είναι Έλληνας υπήκοος, ο οποίος γεννήθηκε το 1988 και ζει στη Λάρισα. Η υπόθεση αφορά τις πειθαρχικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον προσφεύγοντα εξαιτίας της άρνησής του να υποβληθεί σε σωματική έρευνα στις φυλακές Διαβατών της Θεσσαλονίκης και στις φυλακές Νιγρίτας των Σερρών, όπου κρατούνταν προσωρινά.

Το 2011 και το 2012 ασκήθηκαν τέσσερις πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του προσφεύγοντος. Μετά την ολοκλήρωση καθενός από τα τρία πρώτα στάδια διαδικασιών, το πειθαρχικό συμβούλιο της φυλακής επέβαλε ποινή στον προσφεύγοντα δέκα ημέρες  κράτησης σε «ειδικό κελί» για απείθεια. Στην τέταρτη διαδικασία, ο προσφεύγων τοποθετήθηκε αρχικά σε «αίθουσα υποδοχής» σε ημι-απομόνωση, πριν μεταφερθεί σε άλλη φυλακή. Τα ένδικα μέσα που άσκησε εναντίον των εν λόγω αποφάσεων, απορρίφθηκαν από τα εθνικά δικαστήρια.

Βασιζόμενος στα άρθρα 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) και 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Σύμβασης, ο προσφεύγων διαμαρτύρεται για τις πειθαρχικές κυρώσεις που του επιβάλλονταν κάθε φορά που αρνιόταν να υπακούσει σε εντολή των αρχών της φυλακής να γδυθεί και να υποβληθεί σε σωματική/πρωκτική έρευνα.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Το Δικαστήριο σημείωσε εξαρχής ότι η παρούσα υπόθεση δεν αφορά τις σωματικές έρευνες αυτές καθ’ αυτές, αλλά την πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα για την άρνηση υποβολής σε μια τέτοια έρευνα. Πράγματι, από τον φάκελο δεν προέκυπτε ότι ο προσφεύγων ήταν υποχρεωμένος να τις υποστεί.

α) Περί ύπαρξης παρέμβασης

Δεν αμφισβητείται μεταξύ των διαδίκων ότι η πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα στο πλαίσιο της τέταρτης πειθαρχικής διαδικασίας που ασκήθηκε εναντίον του, και συγκεκριμένα η μεταφορά του σε άλλη εγκατάσταση φυλακής, ισοδυναμούσε με παρέμβαση στην άσκηση εκ μέρους του του δικαιώματός του στην ιδιωτική του ζωή, όπως εγγυάται το άρθρο 8 § 1 της Σύμβασης.

β) Σχετικά με την αιτιολόγηση της παρέμβασης

Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι μια παρέμβαση είναι αντίθετη προς τη Σύμβαση, εάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί εάν η εν λόγω παρέμβαση «προβλέπεται από το νόμο»,  είχε έναν ή περισσότερους από τους νόμιμους σκοπούς που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο και εάν ήταν «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία».

γ) Εάν προβλέπεται από το νόμο

Στην παρούσα υπόθεση, δεν αμφισβητείται ότι τόσο οι σωματικές έρευνες, όσο και οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν προβλέπονταν από το νόμο, συγκεκριμένα στο άρθρο 23 του ποινικού κώδικα και στο άρθρο 10 § 5 του εσωτερικού κανονισμού των Φυλακών και άρθρα 68 και 69 του Σωφρονιστικού Κώδικα αντίστοιχα.

δ) Νόμιμος σκοπός

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι η παρέμβαση επιδίωκε θεμιτό σκοπό, δηλαδή την πρόληψη των ποινικών αδικημάτων. Μένει να εξεταστεί αν η εν λόγω παρέμβαση ήταν «απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία».

ε) Απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία

Στην υπό κρίση υπόθεση, το Δικαστήριο θα εξετάσει το ερώτημα αν η επίδικη παρέμβαση ήταν ανάλογη προς τον θεμιτό επιδιωκόμενο σκοπό και αν οι λόγοι που επικαλέστηκαν τα εθνικά δικαστήρια για να τη δικαιολογήσουν φαίνονταν σχετικοί και επαρκείς. Επισήμανε εξ αρχής ότι θα εκτιμήσει την αναλογικότητα της πειθαρχικής ποινής που έχει επιβληθεί βάσει της νομολογίας  σχετικά με την ανάγκη για  σωματικό έλεγχο μέσω του πρωκτικού ελέγχου. Πράγματι, η άρνηση του προσφεύγοντος να συμμορφωθεί με την εντολή των αξιωματικών της φυλακής να γδυθεί και να υποβληθεί σε μια τέτοια έρευνα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάγκης αυτής της έρευνας.

Το Δικαστήριο επισήμανε, σχετικά, ότι η εν λόγω σωματική έρευνα διατάχθηκε από τους αξιωματικούς της φυλακής στις 26 Μαρτίου 2012. Την ημερομηνία αυτή, ο προσφεύγων μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Νιγρίτας στο ποινικό δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρασταθεί στην ακρόαση της ποινικής υπόθεσης που τον αφορά. Μετά την αναβολή της υπόθεσης, μεταφέρθηκε στις φυλακές της Νιγρίτας. Πράγματι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, οι οποίοι δεν αμφισβητούνται από την κυβέρνηση, η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε χωρίς άλλους κρατούμενους στο όχημα και διήρκεσε περίπου πέντε ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε μόνο επικοινωνία με τους φύλακες και τους αξιωματικούς της φυλακής. Το Δικαστήριο σημειώνει σχετικά ότι οι αρμόδιες αρχές δεν ανέφεραν κανέναν λόγο που να δικαιολογεί την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας υπό αυτές τις συνθήκες, ειδικά επειδή, όπως φαίνεται από τον φάκελο, ο προσφεύγων δεν είχε έρθει σε επαφή με κανέναν κατά την απουσία του.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε περαιτέρω ότι ο προσφεύγων δεν είχε καταδικαστεί για λόγους που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον, δεν θεωρήθηκε επικίνδυνος από τις αρχές των φυλακών  για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πράγματι, οι αρμόδιες αρχές δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποια συγκεκριμένη ή ασαφή ένδειξη που θα οδηγούσε στην υποψία ότι ο προσφεύγων μπορεί να μεταφέρει ναρκωτικά κρυμμένα στον πρωκτό του.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, που παρουσιάστηκαν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους οποίους τέτοιες έρευνες οδήγησαν το Δικαστήριο να διαπιστώσει παράβαση των άρθρων 3 και 8 της Σύμβασης, δεν εξετάστηκαν από το ποινικό δικαστήριο των Σερρών. Πράγματι, το εν λόγω ποινικό δικαστήριο δεν εξέτασε καθόλου αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά στη σοβαρότητα της πειθαρχικής ποινής που επιβλήθηκε, το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η μεταφορά του προσφεύγοντος σε άλλη φυλακή αποτελούσε αυστηρή κύρωση η οποία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για έναν κρατούμενο που διέμενε ήδη για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια φυλακή. Παράλληλα, στις 26 Μαρτίου 2012, την ίδια μέρα που αρνήθηκε να υποβληθεί σε σωματική έρευνα, τοποθετήθηκε σε «αίθουσα υποδοχής». Ενώ αυτό το τελευταίο μέτρο δεν επιβλήθηκε στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας κατά του προσφεύγοντος, παραμένει αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτό επιβλήθηκε μετά την άρνησή του να υποβληθεί σε σωματική έρευνα.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν παράσχει σχετικούς και επαρκείς λόγους για να δικαιολογήσουν την επιβολή της πειθαρχικής ποινής στον προσφεύγοντα, ότι η ποινή δεν ήταν ανάλογη με τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό. Και ότι αυτή η καταδίκη δεν ικανοποιούσε μια «επείγουσα κοινωνική ανάγκη» και ως εκ τούτου ήταν περιττή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Κατά συνέπεια, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης.

Δίκαιη ικανοποίηση

Ηθική βλάβη: 2.000 ευρώ

Έξοδα και δαπάνες: το Δικαστήριο απέρριψε την αξίωση του προσφεύγοντος για έξοδα και δαπάνες (επιμέλεια echrcaselaw.com).

-----------

Πηγή: https://www.echrcaselaw.com

 


Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΟΙ ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

 Φυλακές που οδηγούν σε πραγματική επανένταξη: 

Το παράδειγμα της Νορβηγίας


Οι νορβηγικές φυλακές και το νορβηγικό σωφρονιστικό σύστημα ως πρότυπο

 

                                                                                   (αναδημοσίευση από το  Crime Times)


Γενικές Πληροφορίες

Ερευνώντας κανείς τα εγκληματολογικά δεδομένα στην Σκανδιναβική χώρα της Νορβηγίας έρχεται αντιμέτωπος με ένα φαινόμενο σπάνιο. Πρώην φυλακισμένοι που μιλούν θετικά για την εμπειρία τους στην φυλακή, κοινότητες που συνδράμουν τους φυλακισμένους, χαμηλά ποσοστά υποτροπής και βίαιων εγκλημάτων. Πιο αναλυτικά, στη Νορβηγία, παρατηρείται ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής στον κόσμο, με ποσοστό που φτάνει περίπου στο 20%, σύμφωνα με έρευνα του 2010. Συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των ΗΠΑ, που είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, το 76,6% των κρατουμένων συλλαμβάνεται εκ νέου εντός πέντε ετών, γεγονός που αναδεικνύει την σημασία της ορθής σωφρονιστικής πολιτικής (Bhuller, Dahlg, Løken & Mogstad, 2016). Αντίστοιχα, και συγκριτικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία έχει πληθυσμό ελαφρώς μικρότερο από πέντε εκατομμύρια, δηλαδή το ένα δωδέκατο του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αντιδιαστολή με τους 4000 της Νορβηγίας (Erwin,2013).

Από την άλλη, είναι χαρακτηριστικό ότι η Νορβηγία έχει επίσης σχετικά χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Γραφείο Διπλωματικής Ασφάλειας. Η πλειονότητα των εγκλημάτων που αναφέρονται στην αστυνομία αφορούν περιστατικά που σχετίζονται με κλοπή. Αντιθέτως, το βίαιο έγκλημα περιορίζεται κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχει ήδη εμπόριο ναρκωτικών καθώς και προβλήματα συμμοριών (Bhuller, Dahlg, Løken & Mogstad, 2016).

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Ο COVID-19 ΕΠΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κι ας μη νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα

 Βασίλης Μάγγος

 

O Covid-19 επανακάμπτει στις Φυλακές

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Το τελευταίο διάστημα πληροφορίες που έρχονται στην Πρωτοβουλία ενημερώνουν για συρροή κρουσμάτων στις φυλακές. Στις 28/8, στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, μετά από έλεγχο με rapid test βρέθηκαν τρία (3) θετικά κρούσματα στην πτέρυγα του ισογείου η οποία αριθμεί περίπου 40 κρατούμενες. Τα θετικά κρούσματα συμβιούν με τις υπόλοιπες κρατούμενες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διάδοση της μετάλλαξης Δ.  Ήδη στις φυλακές Μαλανδρίνου τα κρούσματα  ξεπερνούν τα εξήντα (60), εκ των οποίων  δύο (2) σοβαρά, με αποτέλεσμα να  μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Επίσης  κρούσματα σε κρατούμενους βρέθηκαν και στις φυλακές Νιγρίτας (πτέρυγες Ε1 και Δ2) τα οποία μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα δεκαπέντε (15), αλλά και σε εργαζόμενους. Πληροφορίες υπάρχουν επίσης  για τις φυλακές Δομοκού και Διαβατών. Οι νοσούντες κρατούμενοι παραμένουν σε καραντίνα στο κελί τους -πολλές φορές μαζί με τους συγκελίτες τους-, ή στην πτέρυγά τους, γιατί λόγω του υπερπληθυσμού δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για καραντίνα.

 Ένας πολύ σοβαρός λόγος  ανησυχίας των κρατουμένων και των συγγενών τους είναι η έλλειψη –όχι μόνον στα συγκεκριμένα καταστήματα- τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που θα έδινε ένα εχέγγυο στήριξης και φροντίδας σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και επίφοβη λόγω του εγκλεισμού και του υπερσυνωστισμού. Υπάρχουν  υπερπλήρεις φυλακές με έναν μόνον νοσηλευτή για 600-700 άτομα, και σε ορισμένες δεν υπάρχει καν γιατρός παθολόγος! Μη υπάρχοντος υπεύθυνου γιατρού όπου να μπορούν να απευθυνθούν, το αποτέλεσμα είναι πολλοί κρατούμενοι, και μάλιστα από ευπαθείς ομάδες, να διστάζουν να εμβολιαστούν φοβούμενοι τις παρενέργειες του εμβολίου. Όπως μας καταγγέλλουν καμία απολύτως ενημέρωση δεν τους έχει γίνει σχετικά με τα εμβόλια,  απλώς τους δόθηκε μια υπεύθυνη δήλωση για να υπογράψουν ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Όμως, όταν άρχισε ο εμβολιασμός, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν επιλογή στο εμβόλιο και ότι υποχρεωτικά θα εμβολιάζονταν με το μονοδοσικό της Jonhson, με αποτέλεσμα οι φήμες να φουντώσουν, η ανασφάλεια να κορυφωθεί και οι φόβοι τους να θεριέψουν, κι έτσι αρκετοί να κάνουν πίσω. Εδώ να σημειώσουμε ότι μεταξύ των κρουσμάτων, και μάλιστα με έντονα συμπτώματα, υπάρχουν και προ μηνών εμβολιασμένα άτομα.

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021

ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ - ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ

 

Το βίωμα της εισόδου στη φυλακή – Εγκλεισμός

της Αγγελικής Καρδαρά

(αναδημοσίευση από το postmodern.gr)

Από τα λαμπερά φώτα του θεάτρου και από το δυνατό και ζεστό χειροκρότημα του κοινού που «πλημμύριζε» τις θεατρικές σκηνές στη σφοδρή κοινωνική καταδίκη (από ένα μέρος τουλάχιστον της κοινωνίας) και στο σκοτάδι της φυλακής…

Μία εικόνα που, μέσα στην αντιφατικότητά της, μας φορτίζει συναισθηματικά, μας προκαλεί ανατριχίλα και μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων του Φεβρουαρίου είναι καταιγιστικές. (Βλ. και σχετικό μας θέμα «Η δύναμη της φωνής ανθρώπων που «δεν είχαν φωνή»)

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα,  ο τέως καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης, σε αναμονή της δίκης του. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Τον τελευταίο και πιο σημαντικό λόγο έχει ασφαλώς η Δικαιοσύνη, επομένως θα παρακολουθήσουμε τις δικαστικές εξελίξεις και θα περιμένουμε να φωτιστούν όλες οι πτυχές της πολύ σοβαρής υπόθεσης, με τις πολυσύνθετες διαστάσεις και προεκτάσεις της και με ένα μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά επίπεδα, νομικό, εγκληματολογικό αλλά και κοινωνικό.

Στο παρόν άρθρο δεν θα αναφερθώ στην ουσία της υπόθεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα επιχειρήσω να αναλύσω σε ερευνητικό επίπεδο αυτή την αντιφατική εικόνα και ειδικότερα το πώς βιώνεται από έναν κρατούμενο που ξαφνικά από την ελεύθερη κοινωνία, όπου είχε μία πολύ διαφορετική ζωή, με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, πολλές κοινωνικές επαφές με καταξιωμένα στον χώρο τους πρόσωπα, έχαιρε δημοφιλίας, κοινωνικής αποδοχής και εκτίμησης, η ζωή στο κλειστό και περιοριστικό πλαίσιο της φυλακής, όπου η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική, οι δυνατότητες για να τεθούν προσωπικοί στόχοι περιορισμένες, ενώ ο χρόνος κυλάει, σύμφωνα και με μαρτυρίες των ίδιων των εγκλείστων, με έναν πολύ διαφορετικό ρυθμό από ότι στην ελεύθερη κοινωνία.

Παραπέμπω στη μαρτυρία του νεαρού Rokas, όπως την καταγράψαμε στο pm το έτος 2017.Rokas Balbieris: Από το σκοτάδι των φυλακών στο φως της ζωής:

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

«ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΛΑΚΗ»«Όπως βλέπεις μία μαύρη φωτογραφία,
έτσι είναι η φυλακή»

                                                                                                                      (αναδημοσίευση από το Art Of Crime)

Ο Ν. έχει περάσει επτά χρόνια από τη ζωή του στη φυλακή. Κρατούμενος από τα 20, με πολυετή καταδίκη για μη βίαιο έγκλημα, αφηγείται στο “The Art of Crime” την εμπειρία του από τα ελληνικά καταστήματα κράτησης, με αφετηρία τις φυλακές ανηλίκων. Μιλά για το πώς ο ίδιος διαχειρίστηκε τον προγραμματισμό της ζοφερής καθημερινότητας στη φυλακή, αμφισβητεί το όφελος που απορρέει για την κοινωνία από την επιβολή μεγάλων ποινών ιδίως σε νέους ανθρώπους και θέτει ως  βασική προϋπόθεση για τη μη υποτροπή την ουσιαστική στήριξη των αποφυλακισμένων.

***********

Έχω περάσει εφτά χρόνια στη φυλακή: πρώτα ανηλίκων, μετά κλειστή, μετά αγροτική. Τα 21 τα έκλεισα στη φυλακή. Δεν είχα μείνει καθόλου καιρό στην Ελλάδα πριν μπω στη φυλακή, οπότε εδώ δεν είχα κανέναν. Ούτε φίλους είχα, ούτε γλώσσα ήξερα, ούτε την κουλτούρα, τίποτα. Και να είμαι και μέσα, ήτανε πολύ δύσκολο. Τους πρώτους έξι μήνες νόμιζα ότι θα γίνει το δικαστήριο και θα βγω.

Στην αρχή ήταν δύσκολο, μετά ο άνθρωπος όλα τα συνηθίζει. Κι αν δεν σκέφτεσαι να βγεις και καθημερινά κάνεις πράγματα που είσαι συνηθισμένος, οι μέρες, τα χρόνια περνάνε πιο εύκολα. Αν όμως σκέφτεσαι κάθε μέρα  ότι, ας πούμε τον Ιούλιο βγαίνω ή σε έναν μήνα βγαίνω, τότε βασανίζεις τον εαυτό σου. Αν έχεις πορεία μπροστά και πολλά χρόνια, είσαι πιο ήρεμος, πιο οργανωμένος και, εντάξει, αναλόγως και τι άνθρωπος είσαι. Εγώ ήμουνα έτσι. Στη φυλακή είναι πιο εύκολο να έχεις ένα πρόγραμμα. Τον πρώτο ενάμιση χρόνο ήτανε για μένα δύσκολο, μετά όμως μπήκα σε πρόγραμμα: το πρωί σηκωνόμουνα, πήγαινα για δουλειά, μετά γυμναστική, μετά κοιμόμουνα. Όλα είχανε ρολόι.

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ MODUS OPERANDI ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 


 

ΠΟΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

 ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ;

Αθήνα, 18/6/2021

 

Του Κώστα Παπαδάκη*

Τι δεν έχουμε ακούσει, δει και διαβάσει στις λίγες εβδομάδες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα !

Η προσπάθεια ηρωοποίησης των αστυνομικών που καθημερινά εκτυλίσσεται μετά τα περιστατικά της Νέας Σμύρνης απογειώθηκε.

Οι συνήθεις παντογνώστες καλεσμένοι στις καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές  -εκπρόσωποι ή φερόμενοι ως εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων των αστυνομικών και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης- άρχισαν πάλι να αναμασούν την ανάγκη ηθικής και υλικής ενίσχυσης της αστυνομίας, επενδύοντας στον φόβο των πολιτών, προκειμένου να καταστήσουν ανεκτή έως και κοινωνικά αναγκαία την όχι και λίγες φορές αυθαίρετη και βίαιη δράση της (πάντα εναντίον ανυπεράσπιστων διαδηλωτών και νεολαίων) των τελευταίων μηνών.

Άλλοι «επαϊοντες» μίλησαν δημόσια για κλιμάκωση του modus operandi των δραστών και προσπάθησαν να τυποποιήσουν το σημείο «που φτάσαμε» με την διατύπωση της αντικατάστασης της απειλής «Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου» με την διπλή αξίωση: «Και τα λεφτά σου και τη ζωή σου».

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 40 ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: "ΑΣΦΑΛΗΣ" Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

                                                                   
   ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ασφαλής” η Τουρκία, ανασφαλείς οι πρόσφυγες:

Η ουσιαστική εξέταση των αιτήσεων ασύλου είναι η μόνη ασφαλής λύση για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021

 Με νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου,[1]η ελληνική Πολιτεία ορίζει την Τουρκία ως «ασφαλή τρίτη χώρα» για οικογένειες, άντρες, γυναίκες και παιδιά που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας, προερχόμενοι από πέντε χώρες,[2]ακόμα και με υψηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, όπως η Συρία, το Αφγανιστάν και η Σομαλία.[3]Με αυτή την απόφαση πρακτικά παγιώνεται η πολιτική αποποίησης της ευθύνης προστασίας των προσφύγων στην Ευρώπη, ακόμη και των ασυνόδευτων παιδιών,[4] στο πλαίσιο που τέθηκε ήδη από την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, το Μάρτιο του 2016.

Επισημαίνεται ότι η πολιτική αυτή έχει επί χρόνια μετατρέψει τα ελληνικά νησιά σε τόπο εγκλωβισμού χιλιάδων κατατρεγμένων και διωγμένων, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής τους σε τρίτες χώρες. Έχει δε γεννήσει ευρωπαϊκά σύμβολα ντροπής, όπως η Μόρια. Ωστόσο η λύση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή εκτοπισμένων ατόμων στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν παρέχει την διεθνή προστασία της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σε άτομα που αιτούνται διεθνή προστασία προερχόμενα από μη Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από το Μάρτιο του 2021 ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τ η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ως εκ τούτου δεν θα προστατεύει πλέον τα θύματα έμφυλης βίας, που κινδυνεύουν σε περίπτωση επιστροφής από την Ελλάδα, βάσει της νέας ΚΥΑ. Τονίζεται, δε, πως σειρά αναφορών έχουν ανά τα χρόνια κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για επαναπροωθήσεις προσφύγων από την Τουρκία, ακόμη και προς εμπόλεμες ζώνες της Συρίας.[5] Περαιτέρω, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιώδους συνδέσμου του αιτούντα άσυλο με τη χώρα αυτή και τη συναίνεση της τρίτης χώρας, προκειμένου να είναι εφικτή η επιστροφή του ατόμου. Αμφότερες οι προϋποθέσεις στην περίπτωση της Τουρκίας δεν συντρέχουν.

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ……ΧΘΕΣ!

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                          Κι ας μη νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα

Βασίλης Μάγγος

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ……ΧΘΕΣ!

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2021

Η κυβέρνηση ψήφισε πρόσφατα το ν. 4760/2020 (άρθ. 3) περιορίζοντας μεταξύ άλλων δικαιωμάτων και τις μεταγωγές στις αγροτικές φυλακές (στην ουσία εμμέσως καταργώντας τις αγροτικές), και ως εκ τούτου αυτή τη στιγμή οι φυλακές να  στενάζουν. Κελιά και θάλαμοι είναι υπερπλήρεις, με αποτέλεσμα κρατούμενοι να κοιμούνται στοιβαγμένοι ακόμα και στο πάτωμα σε άθλιες συνθήκες. Η ιατρική περίθαλψη είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη και τεστ για covid-19 δεν γίνονται συστηματικά σε χώρους όπου η κοινωνική απόσταση είναι παντελώς αδύνατη. Μ’ αυτά τα δεδομένα και με δεδομένο επίσης ότι το Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ και η Γενική Γραμματέας δεν σκοπεύουν, απ’ ό,τι φαίνεται, να προχωρήσουν έστω σε στοιχειώδη αποσυμφόρηση, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον θα ενδιαφέρονταν να προγραμματίσουν μαζικό εμβολιασμό τόσο των κρατουμένων όσο και των σωφρονιστικών για να περιορίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου μέσα και έξω από τα καταστήματα κράτησης.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ COVID-19

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ: ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ COVID-19

 

 «Κι  ας  μη  νικήσουμε,   θα  πολεμάμε  πάντα» 

Βασίλης Μάγγος   

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται οι  καταγγελίες για κρούσματα Covid-19 στις φυλακές της χώρας καθώς και οι διαμαρτυρίες για την παντελή αδιαφορία εκ μέρους του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματέως για την υγεία και τη ζωή των κρατουμένων. Επιστέγασμα αυτών των καταγγελιών είναι  η καλπάζουσα αύξηση των κρουσμάτων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Η πληρότητα της φυλακής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, είναι 150%. Με πανδημία, με υπερπληθυσμό, χωρίς γιατρό και χωρίς την πρέπουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επίσης χωρίς  στοιχειωδώς να μπορούν να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα της κοινωνικής απόστασης, η φυλακή, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε εστία υπερμετάδοσης του ιού.

Αυτή τη στιγμή, όπως μας καταγγέλλουν, υπάρχουν περί τα 120 κρούσματα σε κρατούμενους, εκ των οποίων έξι (6) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, μεταξύ αυτών ένας διασωληνωμένος και  ένας νεκρός. Επίσης τρία (3) κρούσματα παρουσιάστηκαν και  στους  εξωτερικούς  φρουρούς, ενώ στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους έξι (6), εκ  των οποίων ένας βρίσκεται σε νοσοκομείο διασωληνωμένος. Μπροστά σ’ αυτήν την έκρυθμη κατάσταση, αποφασίστηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της φυλακής να χρησιμοποιηθεί ως χώρος καραντίνας για τους έγκλειστους (διότι, προφανώς, παρά τις εξαγγελίες της Γενικής Γραμματέως τον Μάρτιο 2020, δεν έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος…), ενώ πολλοί ασθενείς Covid-19 μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο των Φυλακών Κορυδαλλού! (εδώ).

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 
          Ανοιχτή επιστολή στη Σοφία Νικολάου

                                                                                                                               (αναδημοσίευση από το efsyn)

 Του Γιάννη Ραχιώτη*

--------

Σοφία,

Ελπίζω να επιτρέπεις τον ενικό, μιας και γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια και, όπως ξέρεις, το κοινό περιβάλλον είναι μεγάλο. Δεν χαίρομαι που γράφω αυτές τις γραμμές, αλλά εξοργιζόμαστε όταν σε βλέπουμε να χτυπάς μαχαιριές έναν ετοιμοθάνατο και να το ευχαριστιέσαι (ο πληθυντικός είναι γιατί διερμηνεύω τα αισθήματα πολλών κοινών γνωστών).

Σε παρακολουθώ βδομάδες τώρα να ξεκινάς τις ανακοινώσεις και τις εμφανίσεις σου στα ΜΜΕ, εφοπλιστικά και κυβερνητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του non paper: «Ο καταδικασμένος για 11 δολοφονίες Κουφοντίνας…». Ξέρεις ότι η μισή αλήθεια είναι ψέμα. Η οργάνωση του Κουφοντίνα από το ’75 έως το ’99 έκανε 22 εκτελέσεις και ο ίδιος συμμετείχε στις περισσότερες. Αυτό είναι αλήθεια.

Όμως, από το πέρασμά σου από την ΚΝΕ, τα ΕΑΑΚ, τη Ν.Δ., την εικόνα που σχημάτισες από τη δίκη της 17Ν, σίγουρα διαμόρφωσες ένα πολιτικό κριτήριο, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η κάννη των όπλων της 17Ν ήταν στραμμένη κυρίως προς τα ξένα αφεντικά μας και τους συνεργάτες τους στην ελληνική ελίτ. Αυτό είναι η άλλη μισή αλήθεια, που την αποσιωπάς. Βέβαια κοντά σ’ αυτούς ήταν και οι φρουροί τους και δυστυχώς ο άτυχος Αξαρλιάν. Έχεις όμως τη νομική παιδεία να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ δόλου, ενδεχόμενου δόλου και αμέλειας. Στην πολιτική, μάλιστα, η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Παριστάνεις ότι δεν το αντιλαμβάνεσαι. Υποκρισία. Όταν όμως αυτό γίνεται για να λοιδορηθεί ένας ετοιμοθάνατος είναι και χυδαιότητα.

ΑΡΧΕΙΟ