Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΑ

Amnesty_International_Torture_Broken_Fingers

Με σκοπό να αποφευχθούν καταδίκες της Ελλάδας για βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση

(αναδημοσίευση από το lawspot.gr) 

Αθήνα, 17/03/2020


Με εγκύκλιο προς τους εισαγγελείς της χώρας η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Κωνσταντινόπουλος και άλλοι κατά Ελλάδας) παρέχοντας γενικές οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που εκδόθηκε στις 22-11 -2018 επί των υπ' αριθμ. 29543/15 και 30984/15 προσφυγών υπόθεση Κωνσταντινόπουλος και άλλοι κατά Ελλάδας), και προκειμένου να συμβάλουμε στην αποφυγή συναφών παραβιάσεων του δικονομικού σκέλους του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκιής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αναφορικά με τη διερεύνηση καταγγελιών για κακοποίηση ποινικών κρατουμένων, κρίνουμε αναγκαίο, στο πλαίσιο της εκ των διατάξεων των άρθρων 19§§1 στοιχ. γ, 2 και 24§5 στοιχ. α του ΚΟΔΚΔΛ αρμοδιότητάς μας, να προβούμε στις ακόλουθες επισημάνσεις, απευθύνοντας συνάμα σχετικές γενικές οδηγίες.
Κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, την οποία το Δικαστήριο υπενθυμίζει στην προκειμένη απόφαση, το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ καθιερώνει μία από τις θεμελιώδεις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών απαγορεύοντας τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες ή ταπεινωτικές ποινές ή συμπεριφορές, ενώ η κακοποίηση ανθρώπου στερούμενου της ελευθερίας του, με χρήση σωματικής βίας εναντίον του (όταν δεν είναι αναγκαία από τη συμπεριφορά του), προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στοιχειοθετεί, κατ' αρχήν, παραβίαση του δικαιώματος που εγγυάται το άρθρο 3 της Σύμβασης. Περαιτέρω, όταν ένας (ποινικός) κρατούμενος προβάλλει αιτιολογημένο ισχυρισμό περί σοβαρών κακοποιήσεων, η έννοια της αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 13 της ΕΣΔΑ) απαιτεί εμπεριστατωμένη-διεξοδική και πραγματική-αποτελεσματική έρευνα, ώστε αυτή να μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, διότι μόνου κατ' αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζεται το δικονομικό σκέλος του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ.
Ειδικότερα η έρευνα των ισχυρισμών για κακομεταχείριση κρατουμένων πρέπει να είναι ανεξάρτητη, ταχεία και διεξοδική (independante, rapide, approfondie) και τούτο σημαίνει:
α)ότι θα διασφαλίζεται η (θεσμική) ανεξαρτησία του ερευνώντος από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση,
β) ότι μόλις υποβληθεί επίσημη καταγγελία επιβάλλεται η άμεση ανταπόκριση του αρμοδίου για την έρευνα, ο οποίος θα ενεργήσει με εύλογη ταχύτητα και επιμέλεια, και
γ) ότι σε περίπτωση τραυματισμού κρατουμένου θα διενεργείται ταχεία ιατρική εξέταση για τη διάγνωση της κάκωσης.
Υπό το πρίσμα των προεκτεθεισών νομολογιακών παραδοχών του ΕΔΔΑ, είναι χρήσιμο να τονισθεί, στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, ότι η επιβαλλόμενη εισαγγελική παρέμβαση, σε περίπτωση καταγγελίας για κακοποίηση κρατουμένου σε Κατάστημα Κράτησης, πρέπει να περιλαμβάνει και τις ακόλουθες δικονομικές ενέργειες:
1) Όταν η καταγγελία στρέφεται κατά σωφρονιστικών υπαλλήλων και αστυνομικών, η ποινική προκαταρκτική εξέταση δεν θα διενεργείται από αστυνομικό ανακριτικό υπάλληλο, αλλά αυτοπροσώπως από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών άρθρο 30 § 1 ΚΠΔ), σε περίπτωση δε που ο κατά τα άρθρα 567 ΚΠΔ και 85 Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν.2776/1999) εποπτεύων Εισαγγελικός Λειτουργός φέρεται να εcεμπλέκεται» στο υπό έρευνα επεισόδιο, θα ενημερώνεται ο αρμόδιας Εισαγγελέας Εφετών, ώστε να ενεργεί εκείνος κατά το άρθρο 32 ΚΠΔ και να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελέγχοντος από τους ελεγχόμενους (σημειωτέον ότι στην υπόθεση των εν θέματι προσφυγών στο ΕΔΔΑ, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση υπό τη διεύθυνση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, παρόλο που η καταγγελία αφορούσε κακομεταχείριση κρατουμένων με την παρουσία του εποπτεύοντος το Κατάστημα Κράτησης εισαγγελικού λειτουργού της ίδιας Εισαγγελίας).
2) Η έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης πρέπει υα είναι άμεση και η περάτωσή της ταχύτατη λόγω της φύσης της υπόθεσης, που επιβάλλει τη μη εξάντληση των χρονικών αρίων ταυ άρθρου 243 § 2 ΚΠΔ (ας σημειωθεί ότι στην εν θέματι υπόθεση, που απασχόλησε το ΕΔΔΑ, η παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση δόθηκε 17 ημέρες μετά την καταγγελία και η διάρκειά της έφθασε τους 20 μήνες).
3) Εάν έχει καταγγελθεί κακοποίηση με πρόκληση σωματικής βλάβης του κρατουμένου, είναι αυτονόητο ότι η ιατρική εξέτασή του από αρμόδιο ιατροδικαστή έχει απόλυτη προτεραιότητα και πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο, ει δυνατόν αυθημερόν (σημειωτέον, και πάλι, ότι στην υπόθεση των εν θέματι προσφυγών στο ΕΔΔΑ, η ιατρική εξέταση για τη διάγνωση των κακώσεων των καταγγελλόντων κρατουμένων έλαβε χώρα 21 ημέρες μετά την καταγγελία).
Εφόσον εξασφαλίζονται οι προεκτεθείσες συνθήκες και προϋποθέσεις αναφορικά με την εκ μέρους του αρμόδιου εισαγγελέα διερεύνηση της βασιμότητας οποιασδήποτε καταγγελίας για κακοποίηση ποινικού κρατουμένου, θεωρούμε ότι το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ ( σε συνδυασμό με το άρθρο 13) πιστά εφαρμόζεται κατά το δικονομικό σκέλος του και συνακόλουθα μειώνεται ο κίνδυνος συναφών δυσμενών για την Ελλάδα αποφάσεων του ΕΔΔΑ.
Οι κ. κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, εκτός από την κοινοποίηση της παρούσας στους εισαγγελικούς λειτουργούς της περιφερείας τους (κατά προτεραιότητα στους υπηρετούντες σε Εισαγγελίες Πρωτοδικών, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί Κατάστημα Κράτησης και στους εποπτεύοντες τα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού , Διαβατών, Αγίου Στεφάνου και Λάρισας Αντεισαγγελείς Εφετών), παρακαλούνται να ασκούν τη δέουσα εποπτεία για την τήρησή της.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο eisap.gr

Πηγή:https://www.lawspot.gr
----------
Διαβάστε επίσης:Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

121 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για πρόσφυγες μόριαΠροστατέψτε τους πλέον ευάλωτους, για την προστασία όλων μας!

«Επαναφέρετε τη νομιμότητα και προστατέψετε τους πρόσφυγες και την κοινωνία εν μέσω πανδημίας»

Ανοικτή επιστολή 121 Οργανώσεων


Προς

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη,
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,
Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ,  Michelle Bachelet
Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatović
Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros AdhanomΑθήνα, 25 Μαρτίου 2020 

Σε συνέχεια της επιστολής που απευθύναμε στις 6 Μαρτίου 2020, υπογεγραμμένη από περισσότερες από 250 οργανώσεις πανευρωπαϊκά, επισημαίνουμε εκ νέου τον κίνδυνο από τις τρέχουσες ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην υποδοχή αιτούντων άσυλο και το σεβασμό του δικαιώματος στο άσυλο στην ελληνική επικράτεια. Αυτές οι ρυθμίσεις, όχι μόνο παραβιάζουν το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, αλλά αποτελούν και μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω του υπερσυνωστισμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας.

Αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, που εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να αναζητήσουν προστασία κρατούνται προς απέλαση λόγω της από 2 Μαρτίου 2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Η Π.Ν.Π. έχει αναστείλει την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου και επιτρέπει την άμεση απέλαση όσων εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια προς τις χώρες καταγωγής ή την Τουρκία. Μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κρατείται σε φυλακές και σε επίσημα και ανεπίσημα κρατητήρια που συνεχίζουν να δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για τη διασφάλιση των στοιχειωδών όρων υγιεινής ή προστασίας, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου και κρατούνται υπό την απειλή απέλασης. Αντιβαίνοντας όλες τις διεθνείς Συμβάσεις που προστατεύουν το δικαίωμα στο άσυλο έχουν επιβληθεί δρακόντειες ποινές σε βάρος τους από Ελληνικά δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο και η παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, αποτελούν πρωτοφανείς παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων στην μεταπολεμική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, μετά και την αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο της ‘κοινωνικής αποστασιοποίησης’ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, oι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου, όπως και η αβεβαιότητα όσων αιτούντων άσυλο εισήλθαν στην Ελλάδα πριν την 1η Μαρτίου, αυξάνονται καθημερινά, καθώς δεν έχουν ληφθεί μεταβατικά μέτρα.

Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί να πλήξει τις δομές και τους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως στα νησιά, όπου οι συνθήκες υπερσυνωστισμού και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής καθιστούν αδύνατη τη διασφάλιση της προστασίας και υγιεινής, τόσο των φιλοξενούμενων, όσο και των εργαζόμενων. Γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των αιτούντων άσυλο και της κοινωνίας εν γένει. Ομοίως, η σημαντική αύξηση του αριθμού διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών τις εβδομάδες πριν, όσο και ιδίως μετά την έκδοση της Π.Ν.Π., πέρα από ζητήματα νομιμότητας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κρατούμενων και των εργαζόμενων.

Απευθυνόμαστε προς όλες τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, ζητώντας:

·        Να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όσων διαβιούν και εργάζονται στους καταυλισμούς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, με προτεραιότητα τη μεταφορά των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τρόπο που θα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία και την υγεία όλων των εμπλεκομένων.
·        Να καταργήσουν την Π.Ν.Π, η οποία λήγει στις 2 Απριλίου 2020. Να διασφαλίσουν πως οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου 2020 θα λάβουν προστασία και να μην προβούν στην υλοποίηση αποφάσεων επιστροφής, που ιδίως εν μέσω πανδημίας, θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ελευθερία και τα βασικότερα από τα δικαιώματά τους. Η  αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο άσυλο και ιδίως ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, θα επαναφέρουν τη νομιμότητα.
·        Να εφαρμόσουν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για όλους όσοι κρατούνται διοικητικά στην Ελλάδα και οι αστυνομικές αρχές να απέχουν από τη διενέργεια νέων συλλήψεων στη βάση της έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.
·        Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε, ακόμη και στις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου να μπορούν να το πράξουν ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, με τρόπο που να διαφυλάσσει την υγεία των αιτούντων άσυλο και των εργαζομένων.

Απευθυνόμαστε εκ νέου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, ζητώντας:

·        Να διαφυλάξουν το δικαίωμα στο άσυλο, ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που συνέχουν τη μεταπολεμική Ευρώπη, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
·        Να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς έγκαιρης και δίκαιης μετεγκατάστασης, που κατ’ ελάχιστον θα επιτρέψουν την απομάκρυνση των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, από τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, με πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Καθώς διανύουμε μια έκτακτη περίοδο για τη δημόσια υγεία, η μετεγκατάσταση θα πρέπει να διευκολυνθεί, με τη διατήρηση μόνο των απαραίτητων, για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ελέγχων.
·        Να ενισχύσουν την Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εκτεταμένη αποσυμφόρηση των ΚΥΤ, τη λήψη μέτρων προστασίας και για τον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών και την αποφυγή της γκετοποίησης ή/και γενικευμένης κράτησής  του.

Απευθυνόμαστε στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας:

·        Να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Ελλάδα για την αποφυγή μιας κρίσης στη  δημόσια υγεία, που θα μπορούσε να προκύψει, ιδίως, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στους καταυλισμούς προσφύγων.
·        Να εντείνουν τις διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κρατών μελών αυτής με τις Διεθνείς Συμβάσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και να μην παραμελήσουν τους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες εν καιρώ κρίσης. Οι συνθήκες που επικρατούν στις καταυλισμούς, μαζί με τις συνέπειες της αναστολής του δικαιώματος στο άσυλο, δεν υπονομεύουν μόνο τους νόμους μας, αλλά και τη δημόσια υγεία στο σύνολό της. Οι παρούσες συστάσεις, στοχεύουν στην περαιτέρω έμφαση στην αρχική μας έκκληση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του κοινού συστήματος ευρωπαϊκών αξιών μας.


ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

A DROP IN THE OCEAN (ΝΟΡΒΗΓΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ)
ACTION FOR EDUCATION (ΕΛΛΑΔΑ)
ACTIONAID DENMARK
ACTIONAID HELLAS
ACTIONAID INTERNATIONAL
ACTIONAID ITALIA
AEDH (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS) (Βέλγιο)
ΑΙΤΗΜΑ
ANASA – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ANDALUCIA ACOGE (Ιταλία)
AOI - INTERNATIONAL COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)
ΑΡΣΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN (Ολλανδία)
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS (APDH) (Ελβετία)
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA (ARCI) (Ιταλία)
ASTI (Luxembourg)
ASYLOS (Ην. Βασίλειο)
ATTIKA HUMAN SUPPORT (Ελλάδα)
AVOCATS SANS FRONTIÈRES FRANCE
BRIGHTON MIGRANT SOLIDARITY (Ην. Βασίλειο)
CENTER FOR LEGAL AID - VOICE IN BULGARIA
CHEER INTERNATIONAL GROUP (CHEERING) (Ελλάδα)
CHURCHES' COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE (CCME)
COLLECTIVE AID (Γαλλία/Σερβία/Βοσνία και Ερζεγοβίνη)
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
GREATER MANCHESTER IMMIGRATION AID UNIT (GMIAU) (Ην. Βασίλειο)
DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑ
ΔΙΟΤΙΜΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
DIRTY GIRLS (Ελλάδα)
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (Ολλανδία)
ECHO100PLUS (Ελλάδα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕλΕΔΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
END FGM EUROPEAN NETWORK
EUROMED RIGHTS / EUROMED DROITS
EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)
FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (Ελλάδα)
FONDAZIONE FINANZA ETICA (Ιταλία)
FOODKIND (Switzerland/ Greece)
FORUM RÉFUGIÉS-COSI (Γαλλία)
FORWARD UK
FREE MOVEMENT SKATEBOARDING (Ην. Βασίλειο)
FUNDACION CEPAIM (Ισπανία)
GAMS (Βέλγιο)
GCAP GREECE
GENERATION 2.0 RED
HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE (Ην. Βασίλειο)
HIAS GREECE
HUBB - HUMANS BEFORE BORDERS (Πορτογαλία)
HUMANRIGHTS360 (Ελλάδα)
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
I AM YOU HUMANITARIAN AID (Ελλάδα)
INDIGO VOLUNTEERS (Ην. Βασίλειο)
INSTITUTE OF RACE RELATIONS (Ην. Βασίλειο)
INTACT (Βέλγιο)
INTEREUROPEAN HUMAN AID ASSOCIATION GERMANY E.V. (Ελλάδα)
INTERNATIONAL CENTRE FOR ERITREAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS (ICERAS)
INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)
INTERSOS HELLAS
INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS  (Ιταλία)
ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES
JESUIT REFUGEE SERVICE GREECE (JRS GREECE)
JRSPORTUGAL (Πορτογαλία)
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ
KHORA COMMUNITY CENTRE ATHENS (Ελλάδα)
KITRINOS HEALTHCARE (Ελλάδα)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ (Ελλάδα)
LAW CENTRES NETWORK  (Ην. Βασίλειο)
LEEDS NO BORDERS (Ην. Βασίλειο)
LEGAL CENTRE LESVOS (Ελλάδα)
MIGRANT VOICE (Ην. Βασίλειο)
MOBILE INFO TEAM (Greece)
MOSAICO-AZIONI PER I RIFUGIATI (Ιταλία)
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE) (Ιταλία)
NORWEGIAN CENTRE AGAINST RACISM
NORWEGIAN ORGANISATION FOR ASYLUM SEEKERS (NOAS)
ODYSSEA (Ελλάδα)
OMANIAE VZW (Βέλγιο)
ONE HAPPY FAMILY (Ελλάδα)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ
OXFAM
ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
PAR - PLATAFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS (Πορτογαλία)
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)
PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)
PROJECT ARMONIA (Ελλάδα)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
QUAKER ASYLUM AND REFUGEE NETWORK (QARN) (Ην. Βασίλειο)
REFOCUS MEDIA LABS (Πολωνία/Ελλάδα)
REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS) (Ελλάδα)
REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)
REFUGEE SUPPORT EUROPE (Ην. Βασίλειο/Κύπρος)
REFUGEE WOMEN’S CENTRE (Γαλλία)
REFUGEE YOUTH SERVICE (Ην. Βασίλειο/Γαλλία)
RESEARCH CENTRE ON ASYLUM AND MIGRATION (IGAM) (Τουρκία)
SAFE PASSAGE INTERNATIONAL 
SAMOS VOLUNTEERS (Ελλάδα)
SAVE A GIRL SAVE A GENERATION (Ισπανία) 
SHOWERPOWER FOUNDATION (Ελλάδα)
SMES EUROPA
SOCIAL HACKERS ACADEMY - SOCIAL HACKER A.M.K.E. (Ελλάδα)

------------

Διαβάστε επίσης: 

256 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ!ΑΡΧΕΙΟ